skip to Main Content

Program

Green care: Bedre og billigere velfærd, nye jobs og mere inklusion gennem natur, have og landbrug
10:00
Indskrivning fra 9:15

Velkomst

Carsten Ørting Andersen, formand for Green Care Netværket.

Karen Lumholt, journalist, forfatter og rådgiver sætter rammen for dagen.

10:15
Kaffepause indlagt

Social Farming in the Netherlands

Inn på tunet programmet i Norge

Jan Hassink ph. d. og forfatter til bogen Understanding Care Farming as a swiftly developing sector in The Netherlands.

Hege Lindstrøm, Daglig leder af Inn på tunet Norge SA, en norsk organisation som organiserer sociale landbrug. Der er ca. 400 norske sociale landbrug.

11:45

Frokost

12:35

Grøn rehabilitering i Sverige

Eva Sahlin, ph.d i miljøpsykologi. Har forsket i terapihaver og broen til arbejdsmarkedet, herunder de langsigtede effekter af gode rehabiliteringsforløb.
13:15

Opsamling og perspektivering

 

Carsten Ørting Andersen, formand for Green Care Netværket, samler op og perspektiverer i forhold til green care i Danmark.
13:35

Præsentation af paneldeltagere

 

Julie Skovsby, MF og psykiatriordfører for Socialdemokraterne.

Steffen Damsgård, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Dorthe Varning Poulsen, Lektor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Karen Thodberg, seniorforsker ved Institut for Husdyrvidenskab – Adfærd og Stressbiologi, Aahus Universitet.

Hege Lindstrøm, Daglig leder af Inn på tunet Norge SA, en norsk organisation som organiserer sociale landbrug. Der er ca. 400 norske sociale landbrug.

Hanne Danielsen, adm. direktør for den socialøkonomiske virksomhed Grennessminde.

13:50

Pause m. kaffe og kage

14:15

Paneldebat

Debatten tager udgangspunkt i de to overordnede temaer:

  • Green care i DK – udfordringer, barrierer og dilemmaer.
  • Hvordan kommer vi videre?  Bud på gode rammer – politisk og administrativt.
15:15

Afrunding af dagen

Moderator Karen Lumholt.
10:00
Indskrivning fra 9:15

Velkomst

Carsten Ørting Andersen, formand for Green Care Netværket.

Karen Lumholt, journalist, forfatter og rådgiver sætter rammen for dagen.

10:15
Kaffepause indlagt

Social Farming in the Netherlands

Inn på tunet programmet i Norge

Jan Hassink ph. d. og forfatter til bogen Understanding Care Farming as a swiftly developing sector in The Netherlands.

Hege Lindstrøm, Daglig leder af Inn på tunet Norge SA, en norsk organisation som organiserer sociale landbrug. Der er ca. 400 norske sociale landbrug.

11:45

Frokost

12:35

Grøn rehabilitering i Sverige

Eva Sahlin, ph.d i miljøpsykologi. Har forsket I terapihaver og broen til arbejdsmarkedet, herunder de langsigtede effekter af gode rehabiliteringsforløb.
13:15

Opsamling og perspektivering

Carsten Ørting Andersen, formand for Green Care Netværket, samler op og perspektiverer i forhold til green care i Danmark.
13:35

Præsentation af deltagerne i debatpanelet

Julie Skovsby, MF og psykiatriordfører for Socialdemokraterne.

Steffen Damsgård, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Dorthe Varning Poulsen, Lektor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Karen Thodberg, seniorforsker ved Institut for Husdyrvidenskab – Adfærd og Stressbiologi, Aahus Universitet.

Hege Lindstrøm, Daglig leder af Inn på tunet Norge SA, en norsk organisation som organiserer sociale landbrug. Der er ca. 400 norske sociale landbrug.

Hanne Danielsen, adm. direktør for den socialøkonomiske virksomhed Grennessminde.

13:50

Pause m kaffe og kage

14:15

Paneldebat

  • Green care i DK – udfordringer, barrierer og dilemmaer.
  • Hvordan kommer vi videre? Bud på gode rammer – politisk og
    administrativt.
15:15

Afrunding af dagen

Moderator Karen Lumholt
Back To Top